Giới Thiệu

(23/03/2017)

Giới Thiệu về một só tư liệu - Lời mở đầu

Tài liệu đính kèm: Tải về

Để làm được một cây hoàn chỉnh cần rất nhiều kỹ năng và không phải ai cũng có thể có được kỹ năng đó. Để có được kỹ năng làm cây không phải chỉ một ngày là được, mà phải trải qua  sự rèn luyện, học tập, tu dưỡng.
+ Rèn luyện, học tập về kỹ thuật
+ Tu dưỡng về đạo đức và lý trí
Từ đó ta mới đủ kỹ năng để làm thành một cây đẹp, tác phẩm nghệ thuật. Qua tìm hiểu một số thông tin trên mạng, Cây Cảnh Xanh nhận thấy có rất rất ít bài, sách chỉ dậy những kỹ năng làm cây. Vì vậy, Cây Cảnh Xanh muốn chia sẻ tủ sách của mình lên mạng fb về những kỹ năng, kỹ thuật làm cây. Từ đó tạo nên một sân chơi cây lành mạnh, năng động và ngày càng cải thiện hơn nữa.

Mong mọi người ủng hộ Cây Cảnh Xanh và đừng quên đến giao lưu cây cảnh với gia đình nhé!

Hotline
Cây Cảnh Tuấn Oanh

SĐT: 0972520575

FB: https://www.facebook.com/MauDonTayBac/

Website: caycanhxanh.com