[Bonsai - Tùng Cối: 005 - Chuyên mục mỗi ngày một cây]

(20/03/2017)

(cây của nhà)

(cây của nhà)

Lại thêm 1 cây đẹp nữa. 

Mọi người xem ai có nhu cầu thì liên hệ điện thoại giao lưu nhé!


Hotline
Cây Cảnh Tuấn Oanh
SĐT: 0972 520 575
Địa chỉ: Tổ 14B, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
FB: https://www.facebook.com/MauDonTayBac/?fref=ts
Web: caycanhxanh.com