Bonsai - Cây Duối: 007

(11/04/2017)
Tài liệu đính kèm: Tải về

(cây của nhà)

(cây của nhà)

 

Kích thước:

+ Cao: 38

+ Vanh: 42

 

Hotline:
Cây Cảnh Tuấn Oanh
SĐT: 0972 520 575
Địa chỉ: Tổ 14B, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
FB: https://www.facebook.com/MauDonTayBac/
Website: caycanhxanh.com