Cây Lộc Vừng khủng vanh hơn 300

(28/03/2020)

Cây Lộc Vừng của nhà mình đường kính khoảng 1m, hơn 300 vanh cần tìm người chăm sóc ^^

Tài liệu đính kèm: Tải về

(Video của nhà)

 

(Ảnh của Cây cảnh xanh)

 

(Ảnh của Cây Cảnh Xanh)

 

Bác nào giao lưu và buôn bán xin liên hệ:
Cây Cảnh Xanh - Cây Cảnh Tuấn Oanh
SĐT: 0972.520.575
Địa chỉ: Số 181, đường Đại Đồng, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Website: Caycanhxanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/MauDonTayBac/