Mộc ta vườn nhà: Đệ Tứ trong tứ đại Mộc Cổ Thụ

(02/05/2020)

Trong đời, ngoài việc buôn bán kinh tế, chơi cây cũng là cả một nghệ thuật và quá trình...

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tôi - Cây cảnh xanh cũng vậy. Một trong những sở thích đặc biệt của tôi là chơi cây, sưu tầm những cây to, cổ thụ, có những điều đặc biệt mà hiếm có ở trên đất nước Việt Nam này.

Một trong những tác phẩm mà tôi yêu thích nhất là 4 cây Mộc cổ thụ. Tôi sẽ giới thiệu từng cây một với mọi người nhé.
Cây đầu tiên là cây nhỏ nhất trong 4 cây

 

Thông số cây:

- Vanh: 57 cm

- Thoát thân: 22 cm lên chia thành 5 thân

- Cao khoảng 5m - Cành tán xum xuê đẹp

 

(Hình ảnh cây Mộc của Cây Cảnh Xanh)

(Hình ảnh Cây Mộc của Cây Cảnh Xanh)

(Vanh 57 - Hình ảnh cây Mộc của Cây Cảnh Xanh)

 

Bác nào giao lưu và buôn bán xin liên hệ:
Cây Cảnh Xanh - Cây Cảnh Tuấn Oanh
SĐT: 0972.520.575
Địa chỉ: Số 181, đường Đại Đồng, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Website: Caycanhxanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/MauDonTayBac/