Cây Sung - 003

(22/02/2017)

Nhà Bán Cây Lộc Vừng
Vanh: 126 
Cao: 95cm

Xin liên hệ:
Ông bà Tuấn Oanh
Địa chỉ: Tổ 14B, thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái

SĐT: 0972520575

Tài liệu đính kèm: Tải về

(cây của nhà)

(cây của nhà)

 

Nhà Bán Cây Sung
Vanh: 126 
Cao: 95cm

Xin liên hệ:
Ông bà Tuấn Oanh
Địa chỉ: Tổ 14B, thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái

SĐT: 0972520575