Tượng Ông Thọ: 006

(30/04/2017)
Tài liệu đính kèm: Tải về

(của nhà)

(của nhà)

 

+Kích thước:
 Cao: 1,5m

 Vanh: 92cm

 

Hotline:
Cây Cảnh Tuấn Oanh
SĐT: 0972 520 575
Địa chỉ: Tổ 14B, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
FB: https://www.facebook.com/MauDonTayBac/
Website: caycanhxanh.com