Tìm kiếm
Loại bài viết
Chuyên mục
Bài viết
Hướng nhà theo tuổi Giáp Tý Nữ mạng
04/03/2022
Giáp Tý với Nạp Âm hành Kim do Can Giáp (Mộc) ghép với Chi Tý (Thủy), Thủy sinh nhập Mộc = Chi sinh Can, Nạp Âm sinh Chi, thuộc lứa tuổi Đời gặp ...