An trí

Ngày đăng: 09/12/2020 - 09:18

Vừa rồi lên nhà mới mình có qua shop mua thử ít cây về để tiểu cảnh, ai cũng khen mua cây ở đâu đẹp thế lại còn xanh nữa, bữa nào em dẫn bạn đến đây mua nhiều nhiều nữa.