Tìm kiếm
Loại bài viết
Chuyên mục
Bài viết
Ba tiêu chí sáng tác cây cảnh nghệ thuật
24/02/2022
Tiêu chí cao nhất mà các nghệ nhân tạo dáng bonsai luôn hướng tới gồm 3 tiêu chí. Đó là Cổ, Kỳ, Mỹ. Nhờ tiêu chuẩn này, người thưởng ngọa có thể rung ...